Franšiza

DSC_4350_resize

O FRANŠIZINGU

Franšiza je oblik saradnje između nezavisnih privrednih društava, u kome davalac franšize nudi svoj brend, know-how, obuku i podršku, a zauzvrat od primalaca franšize naplaćuje naknadu, koji time stiču pravo i mogućnost da koriste dokazano ime i dokazanu poslovnu ideju.

To znači da kupujući (primajući) franšizu primalac i dalje poseduje i vodi sopstvenu firmu, time i da u potpunosti odgovara za nju. Franšiza, međutim, značajno olakšava poslovanje, jer kroz nju primalac franšize dobija veliku količinu znanja, saveta i podrške i, pre svega, pravo da radi „pod tuđim“, poznatijim imenom. Naravno, franšiza nije garancija uspeha – ona jeste velika pomoć, jeste i garancija da je neko drugi radeći na takav način i pod tim imenom uspeo – ali, uvek postoji „ali“, i uspeh primaoca franšize će u mnogome zavisiti od njega samog, njegove želje i sposobnosti da vodi sopstveni posao.

BROSH je zato i počeo sa razvojem franšize tek pošto je testirao poslovni koncept u praksi, u nekoliko godina i kroz tri sopstvena prodajna mesta, smatrajući da je tako stečeno poslovno iskustvo, značajan pokazatelj onoga što i čeka sve one koji se opredele za franšiznu saradnju sa nama.

O BROSH FRANŠIZI

BROSH franšiza je po tipu distributivna franšiza, a po karakteru franšiza poslovnog formata.

To znači da sa BROSH franšizom dobijate mogućnost da kupujete BROSH proizvode, pod povoljnim uslovima, i da ih, takođe pod brendom BROSH, prodajete krajnjim kupcima, u radnji uređenoj po BROSH standardima. To je komponenta koja BROSH franšizu čini distributivnom. Deo tog odnosa čine i obuka i podrška koje se tiču znanja neophodnih za prodaju BROSH proizvoda. Svakako, svi ti odnosi su dugoročni i uređeni, sve dok traje franšizna saradnja. Kako se BROSH razvija, napreduje i poboljšava – kako se širi asortiman, menjaju i dopunjuju kolekcije – tako se sve prenosi i na vas, primaoce franšize, i vi uživate u koristima takvog razvoja, fokusirajući se samo na prodaju i na vaše kupce.

Sa druge strane, franšiza poslovnog formata je nešto više od toga: dobijate prenos znanja i podršku u upotrebi znanja koja se tiču i ostalih segmenata poslovanja, ne samo prodaje. Sva ta znanja su testirana, „provučena“ kroz praksu. To možda najbolje pokazuje nekoliko jednostavnih primera: kao primalac franšize dobijate modele dokumenata, kao što je ugovor o radu, ali i iskustvo čitave mreže vezano za radne odnose; dobijate i čitav set elemenata vizuelnog identiteta –  memorandume, znake, vizit-karte, brendirane uniforme…; marketing i savete vezane za tekuće poslovanje… Sve su ovo stvari koje bi oduzimale mnogo vašeg vremena, tako da je podrška u tom delu poslovanja izuzetno značajna. Dalje, dobijate i: bazu fotografija hiljada artikala, urađenu od strane profesionalnih fotografa, sa profesionalnim modelima; web-shop, odnosno, on-line prodavnicu; marketing na društvenim mrežama…

Sama vrednost hiljada fotografija, angažman manekena i modela, ne pominjući pri tom i vreme potrebno da se snimanje osmisli i organizuje, dovoljno ukazuje na koristi od prenosa čitavog poslovnog modela.

Obratite nam se za detalje saradnje.